Od dnia dzisiejszego zasady sanitarne wprowadzone we wszystkich kościołach w Norwegii, przestają obowiązywać!

Oznacza to w dużym skrócie, że: Nie musimy rejestrować się kiedy chcemy uczestniczyć we Mszy Świętej lub różnych nabożeństwach; Nie jesteśmy zobowiązani do utrzymywania jakiegokolwiek dystansu od siebie w ławkach, a co za tym idzie nie ma ograniczeń co do liczby osób w kościołach; Nie ma również obowiązku przyjmowania Komunii Świętej na dłoń; w trakcie Mszy Świętej możemy przekazywać sobie znak pokoju…

Krótko mówiąc w naszych kościołach wracamy do stanu sprzed wprowadzeniem jakichkolwiek restrykcji!

Oznacza to również, że ks. bp. Bernt Eidsvig znosi dyspensę od uczestnictwa we Mszy Świętej niedzielnej.

Gorąco więc zachęcamy do do swobodnego uczestnictwa we Mszach Świętych i nabożeństwach w naszej parafii!

Kategorie: Aktualności