W drugą niedzielę Adwentu rozpoczniemy rekolekcje w naszej parafii. Tym razem gościć będziemy ojca Krzysztofa Kralkę.

Ojciec Krzysztof Kralka, pallotyn, jako młody chłopak nie miał nic wspólnego z Kościołem. Obracał się w środowisku antyklerykałów i sam zgadzał się z jego ideami. Przełomem w jego życiu była pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 2002 r. Doświadczenie Boga było tak ogromne, że zdecydował się poświęcić mu życie. Wybrał, jak mówi, między życiem a śmiercią.

Od 2009 r. jest księdzem. Mieszka w Lublinie. Prowadzi Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji, Wspólnotę Przyjaciele Oblubieńca i zespół Razem za Jezusem. Posługuje w wielu miejscach w Polsce i za granicą, głosząc słowo Boże i prowadząc rekolekcje i sesje formacyjne oraz formując ewangelizatorów i wspólnoty ewangelizacyjne.

Ważną część jego posługi zajmuje prowadzenie wieczorów uwielbienia oraz modlitw w intencji uzdrowienia. Jest autorem wielu książek.

Źródło: lublin.gosc.pl

Tu możesz wysłuchać jedną z nauk wygłoszoną przez ojca Krzysztofa.

Nie zmarnuj tego czasu i wydarzenia! Weź czynny udział w rekolekcjach!

Plan całych rekolekcji znajduje się poniżej:

Rekolekcje adwentowe w St. Gudmund Jesshiem  2021

05.XII.21

     16.00 Msza Święta dla wszystkich

     17.00 Niedzielna nauka dla wszystkich – sala parafialna (stream)

06.XII.21

      19.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich

07.XII.21

      19.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich

      20.00-21.00 Możliwość spowiedzi 

08.XII.21

      19.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich

      20.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

      20.00-21.30 możliwość spowiedzi w trakcie trwania adoracji