Najbliższa niedziela jest uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata!

Jest to jednocześnie zakończenie Roku Liturgicznego.

Każdego roku gdy obchodzimy tę uroczystość uświadamiamy sobie, że Jezus Chrystus jest początkiem i końcem, Alfą i Omegą naszego istnienia. Od Niego zaczynamy nasze życie, także duchowe na chrzcie świętym. Za Nim podążamy w życiu i wreszcie z Nim chcemy się zjednoczyć po naszej śmierci. Ten jakże istotny związek zależności z Chrystusem dajemy wyraz kiedy pamiętamy o naszej codziennej, porannej i wieczornej modlitwie. Wyrażamy wtedy chęć rozpoczynania i kończenia każdego dnia z Jezusem. To prosta praktyka chrześcijańska, która wyraża naszą wierność Chrystusowi. To codzienną modlitwą pokazujemy Mu, że chcemy by królował w naszym życiu i sercu.

Z samą uroczystością związana jest również możliwość zyskania odpustu zupełnego.

Warunkiem jest publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi – O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego…

Taki akt poświęcenia odmówimy wspólnie przed błogosławieństwem podczas Mszy Świętej o godzinie 16.00.

Zachęcamy do wspólnej modlitwy, przygotowania się duchowego do możliwości zyskania odpustu zupełnego i podążania w codzienności za Chrystusem Królem w modlitwie.