Wszystkich nas mocno zaniepokoiły i zasmuciły wydarzenia jakie toczą się na Ukrainie. Tempo i przebieg wydarzeń jest jest przerażający. Wobec dziejącego się zła i agresji, nie można pozostać obojętnym!

W naszej parafii św. Gudmunda w Jessheim odpowiedzieliśmy dziś na wezwanie papieża Franciszka, także biskupa Bernta, którzy prosili by pamiętać we wspólnotach o Ukrainie i modlić się o pokój na świecie.

Wspólnie modliliśmy się na Mszy świętej o pokój i opamiętanie dla agresorów. Modlitwę kontynuowaliśmy podczas adoracji.

Od dzisiejszego piątku, aż do skutku będziemy prosić Boga o pokój na początku każdej, piątkowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Także każdej niedzieli podczas Mszy świętych w języku polskim będziemy modlić się w tej intencji wezwaniem modlitwy wiernych i modlitwą św. Jana Pawła II o pokój.

Gorąco zachęcam każdego z Was do wspólnej modlitwy w każdy piątek podczas adoracji i w niedzielę, a także do prywatnej pamięci modlitewnej o nawrócenie serc agresorów, opamiętanie i zawrócenie z obranej ścieżki wojny oraz o przywróceniu pokoju.