Tuż po wakacjach rozpoczęły się przygotowania dzieci do Pierwszej Komunii świętej na katechezach. Do katechez w sumie zgłosiło się 66 dzieci. Przygotowywali się w języku norweskim 33 dzieci i w języku polskim 32 (jedno dziecko przystąpi w przyszłym roku).

Zbliżająca się sobota 28 maja (w j. polskim) i dzień 11 czerwca (w j. norweskim) będą wielkim przeżyciem dla przygotowujących się dzieci i ich rodzin.

Otoczmy ich swoimi modlitwami na ostatnim etapie przygotowań związanych z pierwszą spowiedzią i próbami.

A Wszystkim, którzy poświęcili swój czas i talenty by pomagać w tej drodze dzieciom na katechezie, składamy gorące podziękowania i ufamy, że wspólne dzieło i duchowy rozwój dzieci, będą ogromną satysfakcją i dadzą poczucie dobrze spełnionej posługi miłości bliźniego!