W ramach katechezy w języku polskim dzieci przygotowywane są do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej jak i zapoznania się lub pogłębienia zasad wynikających 
z wiary katolickiej. Od tego roku wracamy do dwuletniego przygotowania do Pierwszej Komunii świętej w języku polskim!  Wszystkie spotkania będą odbywały się w budynkach przyparafialnych przy Holenbrauta 7 w Jessheim w poszczególne soboty każdego miesiąca. Zazwyczaj będą to czwarte soboty w miesiącu. Katecheza obejmuje trzy grupy dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej (1 i 2 rok) jak i dzieci z klas od 4 do 7. Pierwsze spotkanie katechetyczne z możliwością zapisania się na katechezę dla tych, którzy nie zrobili tego drogą internetową, odbędzie się 24.09.2022 o godzinie 10.00. Spotkanie zakończymy wspólną Mszą Świętą dla dzieci. 

Do zarejestrowanych osób w Kościele Katolickim na terenie Norwegii zostały wysłane zaproszenia do uczestnictwa w katechezie w 2022/2023 roku. Gdyby takie zaproszenie z informacją nie dotarło, nie stanowi to żadnego problemu. Można wtedy zapisać dziecko na katechezę drogą elektroniczną lub bezpośrednio w parafii (np. podczas pierwszego spotkania na katechezie)

Prosimy dziecko na katechezę przygotowującą do Pierwszej Komunii świętej rejestrować tutaj.

Osoba młoda chcąca przygotowywać się do sakramentu bierzmowania drogą katechezy może zapisać się tutaj.

Terminarz katechez 2022/2023

24.09.2022 – Katecheza wraz z możliwością zapisu i sprawami organizacyjnymi.

22.10.2022 – Katecheza dla wszystkich grup wraz z Mszą Świętą

26.11.2022 – Katecheza dla wszystkich grup

17.12.2022 – Katecheza dla wszystkich grup

28.01.2023 – Katecheza dla wszystkich grup

25.02.2023 – Katecheza dla wszystkich grup

25.03.2023 – Katecheza dla wszystkich grup

22.04.2023 – Katecheza dla wszystkich grup

29.04.2023 – Katecheza tylko dla grupy komunijnej

13.05.2023 – Ostatnia katecheza dla wszystkich grup

27.05.2023 – Planowana Pierwsza Komunia Święta w języku polskim!

Schemat spotkania katechetycznego:

10.00 – 10.15 – Modlitwa w kościele i przedstawienie postaci dnia

10.15 – 11.00 – I katecheza

11.00 – 11.15 – przerwa

11.15 – 12.00 – II katecheza

12.00 – 12.30 – Przerwa (możliwość posiłku)

12.30 – 13.00 – zajęcia wspólne – przygotowanie liturgii

13.00 – wspólna Msza Święta

13.45 – Zakończenie katechezy

         z wyrazami szacunku       ks. Sławomir Czuba – nr tel. 95412921  slawomir.czuba@katolsk.no