„Drodzy bracia i siostry, żłóbek należy do miłego i wymagającego procesu przekazywania wiary. Począwszy od dzieciństwa, a następnie w każdym okresie życia, uczy nas kontemplować Jezusa, odczuwać miłość Boga do nas, odczuwać i wierzyć, że Bóg jest z nami, a my jesteśmy z Nim, wszyscy jako dzieci i bracia dzięki temu Dzieciątku, Synowi Boga i Dziewicy Maryi. I odczuwać, że na tym polega szczęście. W szkole świętego Franciszka otwórzmy serce na tę prostą łaskę, pozwólmy aby z zadziwienia zrodziła się pokorna modlitwa: nasze „dziękuję” Bogu, który zechciał dzielić z nami wszystko, aby nas nigdy nie zostawić samymi” (papież Franciszek, Admirabile signum)

Drodzy, tworzący wspólnotę p[rzy parafii św. Gudmunda w Jessheim!

Życzymy Wam, aby dzień Bożego Narodzenia – wspaniały i uroczysty – był początkiem wszystkich pięknych dni, które Bóg zechce nam ofiarować. Niech Chrystus będzie Waszą światłością, która oświeca, zbawia i prowadzi bezpieczną drogą do celu. Niech w Nowym 2023 Roku stanie się rzeczywistością to, co dotąd kryło się tylko w marzeniach i pragnieniach Waszych serc. Niech Maryja, troskliwie pielęgnująca Dzieciątko i św. Józef opiekun Słowa, które stało się Ciałem – czuwają nad Wami tak, jak czuwali nad nowo narodzonym Jezusem w Betlejem. A nasz patron, św. Gudmund niech wyprasza Wam zdrowie i potrzebne łaski.

Wasi duszpasterze!

Kategorie: Refleksje