W ramach katechezy w języku polskim dzieci przygotowywane są do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej jak i zapoznania się lub pogłębienia zasad wynikających z wiary katolickiej.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii świętej jak i bierzmowania na terenie Norwegii trwają dwa lata!  Wszystkie spotkania będą odbywały się w budynkach przyparafialnych przy Holenbrauta 7 w Jessheim w poszczególne soboty każdego miesiąca. Zazwyczaj będą to czwarte soboty w miesiącu. Katecheza obejmuje trzy grupy dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej (1 i 2 rok) jak i dzieci z klas od 4 do 7. Pierwsze spotkanie katechetyczne z możliwością zapisania się na katechezę dla tych, którzy nie zrobili tego drogą internetową, odbędzie się 23.09.2023 o godzinie 10.00. Spotkanie zakończymy wspólną Mszą Świętą dla dzieci. 

Do zarejestrowanych osób w Kościele Katolickim na terenie Norwegii zostaną wysłane zaproszenia do uczestnictwa w katechezie w 2023/2024 roku. Gdyby takie zaproszenie z informacją nie dotarło, nie stanowi to żadnego problemu. Można wtedy zapisać dziecko na katechezę drogą elektroniczną lub bezpośrednio w parafii (np. podczas pierwszego spotkania na katechezie)

Prosimy dziecko na katechezę przygotowującą do Pierwszej Komunii świętej rejestrować tutaj.

Osoba młoda chcąca przygotowywać się do sakramentu bierzmowania drogą katechezy może zapisać się tutaj.

Osoby chcące uczestniczyć w katechezie pokomunijnej (wiek 10 -13 lat) mogą zapisać się na pierwszym spotkaniu.

Terminarz katechez 2023/2024

23.09.2023 – Katecheza wraz z możliwością zapisu i sprawami organizacyjnymi.

21.10.2023 – Katecheza dla wszystkich grup wraz z Mszą Świętą

25.11.2023 – Katecheza dla wszystkich grup

16.12.2023 – Katecheza dla wszystkich grup

27.01.2024 – Katecheza dla wszystkich grup

17.02.2024 – Katecheza dla wszystkich grup

23.03.2024 – Katecheza dla wszystkich grup

27.04.2024 – Katecheza dla wszystkich grup

18.05.2024 – Ostatnia katecheza dla wszystkich grup

25.05.2024 – Planowana Pierwsza Komunia Święta w języku polskim!

Schemat spotkania katechetycznego:

10.00 – 10.15 – Modlitwa w kościele i przedstawienie postaci dnia

10.15 – 11.00 – I katecheza

11.00 – 11.15 – przerwa

11.15 – 12.00 – II katecheza

12.00 – 12.30 – Przerwa (możliwość posiłku)

12.30 – 13.00 – zajęcia wspólne – przygotowanie liturgii

13.00 – wspólna Msza Święta

13.45 – Zakończenie katechezy

         z wyrazami szacunku       ks. Sławomir Czuba – nr tel. 95412921  slawomir.czuba@katolsk.no