WIELKANOCNE REKOLEKCJE PARAFIALNE. Trwają od Wielkiego Piątku, a zakończą się w przyszłą niedzielę, która jest Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Witamy ojca Krzysztofa (imię zakonne Stanisław), redemptorystę i misjonarza z Polski i już dziękujemy za przybycie i poprowadzenie rekolekcji w parafii.

RÓŻA RÓŻAŃCOWA. Jednym z owoców rekolekcji będzie zawiązanie w naszej parafii Róży różańcowej pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Do takiej róży powinno należeć 20 osób, które podejmują się odmawiania dziesiątki różańca codziennie lub raz w miesiącu w określonych intencjach. Oficjalne przyjęcie do róży będzie miało w sobotę 06 kwietnia na Mszy Św. Zapraszam do przystąpienia do tej Róży w czasie trwania rekolekcji…

II TACA – w przyszłą niedzielę pod koniec Mszy na zakończenie rekolekcji wielkanocnych będzie zbierana ofiara dla ojca Krzysztofa jako nasze podziękowanie za wygłoszone rekolekcje.

I PIĄTEK MIESIĄCA – w najbliższy tygodniu. Od 19.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i prywatna adoracja oraz możliwość Spowiedzi Św. Zachęcam do rozpoczęcia lub kontynuacji tej pobożnej praktyki do której jest przywiązanych wiele łask. Po adoracji Msza i dalsza część rekolekcji parafialnych.

“ZADANIE DOMOWE DLA PARAFIAN”. Jest to “dobrowolne zadanie domowe” na każdy tydzień dla wszystkich parafian, dużych i małych, dorosłych i dzieci. “W jedności siła”. Zadania będa czasami łatwe, czasami trochę trudniejsze, ale wszystkie możliwe do wykonania. Oceniajacym będzie najlepszy Nauczyciel, czyli Pan Bóg. A oto one:

  1. Tydzień 31.03 – 06.04 – Odmówić wspólnie w domu Różaniec, tajemnice chwalebne. 
  2. Tydzień 07-13.04 – Odmówić wspólnie w domu koronkę do Bożego Miłosierdzia.

NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERZDIA – Została uroczyście ogłoszona dla całego Kościoła Powszechnego w Rzymie przez św. Jana Pawła II w 2000 r. Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny: „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia”(Dz. 299). „Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” 

GODZINA MIŁOSIERDZIA – za tydzień w niedzielę Miłosierdzia Bożego zapraszmy wszystkich o przyjście do kościoła na 15.00, która jest godziną Bożego Miłosierdzia. Przed mszą św. będą modlitwy oraz odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

MSZA RODZINNA. Za dwa tygodnie w niedzielę (14.04) będzie specjalna Msza Rodzinna z udziałem dzieci. Będzie kazanie dla dzieci, błogosławieństwo oraz modlitwa za Rodziny. Zapraszam…

Kategorie: Aktualności